განათლება

01თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტის “SSRULLI“ „Strengthening the Specific Role of Universities as LLL Institutions, (უნივერსიტეტების, როგორც უწყვეტი განათლების ინსტიტუციების როლის გაძლიერება) ფარგლებში დაარსდა საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების ცენტრი.